Sabtu, 22 September 2012

Puisi

Jenis Puisi Majas 
 
 
 
Menurut Waluyo, 1995:25, puisi adalah jenis teks sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian fisik dan batinnya. Dalam dunia sastra Indonesia, puisi meruakan salah satu bentuk kesusastraan yang paling tua. Sedangkan majas sebagai bagian dari gaya bahasa merupakan salah satu unsur pendukung keindahan sebuah puisi. Semua jenis majas, baik itu majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas penegasan, bisa digunakan sebagai bagian dari puisi. 
 
Beberapa jenis puisi majas diantaranya adalah:
 
# MAJAS PERBANDINGAN
Contoh:
 
Oh bangsa tercintaku..
Bangsa yang terombang - ambing oleh badai politik nasional yang tidak berujung
Membuat bangsaku ini laksana berada di ujung tanduk sebuah kehancuran
Bangsaku..tanah airku..bangsa yang kaya namun kurasakan betapa sulitnya mencari sebutir nasi di negeri sendiri ini..
 
 
# MAJAS METAFORA
Contoh:
 
Kami adalah anak kampung
Kami adalah anak dusun
Kami adalah anak yang tumbuh diantara suburnya rasa bergotong royong dan manisnya tutur sapa akrab antar orang kampung satu dan lainnya..
 
# MAJAS PERSONIFIKASI
Contoh:
 
Aku ingin mencintaimu seperti sendok yang mencintai garpu
Aku akan selalu setia kepadamu seperti sikat pasta gigi yang setia kepada sikat gigi.
Aku selalu berkorban untukmu seperti lilin yang mengorbankan dirinya meleleh demi menjaga supaya api tetap bisa menyala
 
# MAJAS HIPERBOLA
Contoh:
 
Walaupun mentari membakar kulitku, aku akan terus berjalan mencari cintamu
Meski tenggorokanku kering kerontang menahan dahaga, aku akan tetap brdiri dibawah teriknya mentari menantimu
Biar peluru menembus dadaku, akan kuperjuangkan detak jantungku untuk tetap berdetak sampai aku melihat wajahmu yang ayu.
 
# MAJAS REPETISI
Contoh:
 
Buku..
Buku ku hanya satu
Buku itu selalu ada padaku
Buku ang selalu aku rindu
Buku yang selalu menemaniku kapanpundan dimanapun aku berada
Bukuku yang satu itu kini telah hilang..siring dengan hilangnya semangat hidupku
 
 
(indahf/Carapedia)


Pencarian Terbaru (100)
Puisi bermajas. Contoh puisi bermajas. Puisi majas. Kumpulan puisi bermajas. Majas puisi. Puisi bermajas hiperbola. Macam macam majas dalam puisi.
Puisi yang mengandung majas. Contoh puisi yang mengandung majas. Puisi majas metafora. Macam puisi. Contoh puisi majas metafora. Puisi beserta majasnya. Puisi bermajas metafora.
Majas dalam puisi. Kumpulan puisi majas. Contoh puisi beserta majasnya. Puisi dengan majas. Puisi bermajas personifikasi hiperbola dan metafora. Contoh majas dalam puisi. Contoh puisi majas ironi.
Puisi menggunakan majas. Majas dalam puisi dan contohnya. Contoh puisi yang menggunakan majas. Puisi yang bermajas. Puisi yang menggunakan majas. Contoh puisi majas perbandingan. Jenis jenis puisi dan contohnya.
Kumpulan puisi yang mengandung majas personifikasi. Macam macam majas puisi. Kumpulan puisi yang mengandung majas. Puisi mengandung majas. Puisi dan majasnya. Puisi yang ada majasnya. Contoh puisi dan majasnya.
Jenis jenis majas dalam puisi. Puisi majas ironi. Contoh puisi menggunakan majas. Majas majas puisi. Jenis jenis majas puisi. Koleksi puisi bermajas. Puisi yang menggunakan majas personifikasi.
Contoh puisi bermajas simile. Jenis majas dalam puisi. Majas personifikasi puisi. Puisi yang berisi majas. Puisi dengan majasnya. Puisi dan majas. Puisi bermajas perbandingan.
Puisi yg mengandung majas. Contoh puisi majas simile. Puisi beserta majas. Kumpulan puisi bermajas hiperbola. Macam majas dalam puisi. Jenis puisi majas. Contoh puisi yg mengandung majas.
Kumpulan contoh puisi bermajas hiperbola. Jenis majas puisi. Puisi yg bermajas. Kumpulan puisi dengan majas. Contoh puisi majas pertentangan. Contoh puisi dengan majas metafora. Kumpulan puisi bermajas metafora.
Definisi puisi dan contohnya. Puisi dengan majas metafora. Contoh puisi yg bermajas. Puisi bermajas simile. Contoh puisi beserta majas. Puisi litotes. Puisi tentang majas.
Contoh puisi yang ada majasnya. Cara menentukan majas dalam puisi. Macam majas puisi. Puisi dengan menggunakan majas. Pengertian puisi majas. Contoh puisi majas perumpamaan. Pengertian puisi bermajas.
Jenis majas perbandingan. Contoh puisi yang memiliki majas. Macam puisi dan contohnya. Puisi tentang majas personifikasi. Contoh puisi yang berisi majas. Puisi bertema majas. Puisi yang terdapat majas.
Puisi bermajas paradoks. Puisi puisi yang mengandung majas. Definisi puisi beserta contohnya. Puisi majas perumpaman. Isi puisi majas. Contoh puisi perbandingan. Kumpulan puisi beserta majasnya pendidikan.
Contoh puisi majas paradoks. Macam macam puisi majas. Contoh puisi memakai majas simile. Puisi tentang majas metafora. Kumpulan majas puisi. Puisi keindahan majas hiperbola. Contoh puisi perumpamaan.
Contoh puisi puisi bermajas. Macam macam puisi bermajas.

1 komentar:

 1. *******************************************
  7 ZIKIR PEMBUKA PINTU REZEKI
  *******************************************

  1. Memperbanyak Membaca – La hawla Wala
  Quwwata Illa billah – Barangsiapa yang
  lambat datang Rezekinya hendaklah banyak
  mengucapkan – La hawla Wala Quwwata Illa
  billah (HR. At- Tabrani)

  2. Membaca – La Ilaha Illallahul Malikul
  Haqqul Mubin -
  Barangsiapa setiap hari membaca La ilaha
  illallahul malikul haqqul mubin maka bacaan
  itu akan menjadi Keamanan dari Kefakiran dan
  menjadi Penenteram dari rasa Takut dalam
  Kubur (HR. Abu Nu’aim dan Ad Dailami).

  3. Membaca – Subhanallah wabihamdihi
  Subhanallahil adziim . Dari setiap Kalimat itu
  seorang MALAIKAT yang BERTASBIH kepada
  ALLAH Ta’ala sampai hari Kiamat yang
  Pahala Tasbihnya itu diberikan Untukmu.
  (HR. Al-Mustagfiri dalam Ad-Da’awat)

  4. Membaca Surat Al-IKHLA S:
  Barangsiapa membaca Surat AlIkhlas ketika
  masuk rumah maka berkah bacaan
  Menghilangkan Kefakiran dari penghuni rumah
  dan tetangganya (HR. AtTabrani)

  5. Membaca Surat Al-WAQIA’AH :
  Barangsiapa membaca surat Al-Waqiaah
  setiap malam…maka TIDAK akan diTimpa
  Kesempitan Hidup” (HR. Al-Baihaqi dalam
  Syu’ab Al-Iman)

  6. Memperbanyak SELAWAT KEATAS NABI :
  Dari Umar bin Khaththab dari Nabi
  Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda
  bersabda: Barangsiapa Berselawat kepadaku
  satu kali Selawat maka ALLAH akan
  membalas sepuluh kali Selawat dan
  Mengangkatnya Sepuluh DARJAT.
  (Dikeluarkan Imam Bukhari dalam Adabul
  Mufrad, Ibnu Abu Syaibah…al-Bazzar….Ibnu
  Syahiin dan al-Ismaili dengan sanad ma’lul)

  7. Melazimkan BERISTIGHAFAR :
  Barangsiapa melazimkan Beristighfar nescaya
  ALLAH akan Mengeluarkan dia dari segala
  Kesusahan dan Memberikan Rezki dari arah
  yang tidak diDuga-Duga” (HR. Ahmad, Abu
  Dawud dan Ibnu Majjah)

  Ya ALLAH berikanlah kami Rezki yang Luas…
  yang Halal lagi Baik tanpa Memberatkan
  kami….Jika Rezki kami ada diLangit maka
  Turunkanlah.

  Jika ada diBumi maka
  Keluarkanlah. Jika jauh maka Dekatkanlah.
  Jika Dekat maka Mudahkan lah.
  Jika sedikit maka Banyakanlah.
  Jika banyak
  maka BERKATI LAH agar kami dapat
  menolong ANAK-ANAK YATIM – FAKIR
  MISKIN – MEREKA YANG DALAM KESUSAHAN
  & KEDHAIFAN.

  YA ALLAH……Kabulkanlah doa kami…Aamiiin
  YA ALLAH Ya Robbal ‘Alamin.
  Semoga ALLAH Mengabulkan Do’a kita.
  Semoga Bermanfaat. In shaa ALLAH.....

  SEBARKANN...

  BalasHapus